TOR lättåtkomlig portalrobot

TORS unika konstruktion skapar en lätt åtkomlig portalrobot, för snabb av och på laddning. Passar perfekt för industrin som vill ha en öppen och flexibel produktionsyta, där det ska vara lätt att röra sig fritt.

För hantering av plåtar

Konceptet är framtaget för att användas för hantering av plåtar och andra typer av skivmaterial. Tor har två till fyra axlar beroende på applikation.

Anpassas till kundens behov i både slaglängd, hastighet och vikt beroende på applikation och kundens önskemål.

Industriell anpassade system

VMB använder industriellt anpassade system och motorer för att kunna nå högsta kvalitet och pålitlighet för maskinens funktion.

VMB´s nyckelfärdiga TOR kan även innehålla anpassade typer av transportörer till kundens behov exempelvis rullbanor, bandtransportörer, kedjetransportörer.

Vårt byggkoncept ger kunden flexibilitet att lösa det mesta inom internlogistik i ett flertal branscher.

Helhetslösningar inom industriautomation

Från idé till färdig anläggning

Vid utveckling av en ny automationslösning vare sig det gäller ett styrsystemsutbyte, maskinsäkerhetsuppdatering, specialmaskin eller anläggning så lägger vi stor vikt vid ett personligt och nära samarbete med kunden för att kunna leverera en utrustning som uppfyller de önskemål som finns vad gäller prestanda, säkerhet och handhavande.

VMB AB har kvalificerad kompetens med lång erfarenhet inom elektrisk och mekanisk konstruktion samt programmering och automatisering.

Hela kedjan

Vi kan leverera varje länk i kedjan som behövs för ett lyckat automationsprojekt, från givare, apparatskåp och annan hårdvara till PLC/DUC-, Robot-, SCADA-system.

Broschyr

Kontakta VMB  för effektivisering och förbättring av er internt logistiksystem enligt Lean production.

E-mail:vmb@vmb.se
Tel: 021 12 08 99

Call Now ButtonKontakta oss