Industriautomation

Med hjälp av moderna CAD-program och programvaror kan processflöden, åtkomlighet, ergonomi  kontrolleras tidigt i projekten.

Tillsammans med våra underleverantörer levererar vi hela kedjan av tjänster från det att första layouten ritas till färdiginstallerad och produktionsfärdig utrustning står på plats. Detta innebär tjänster inom alla områden från el- och mekanikkonstruktion till simulering, tillverkning, montage, mätning och drifttagning. Genom att snabbt etablera en smidig och effektiv projektorganisation och lära känna våra kunder och deras behov väl, hjälper vi dem att bli mer produktiva.

Genom en flexibel projektstruktur och med ett väl uppbyggt nätverk av underleverantörer sköter VMB AB hela projektet från början till slut.

industriautomation

Kompletta CE-märkningar

För att en maskin ska få säljas och användas inom EU krävs det att den är CE-märkt, vilket fungerar som ett bevis på att maskinen uppfyller de direktiv och krav som ställts inom EU.

CE-skylten talar om vem som står ansvarig för att maskinen har genomgått en riskanalys, att den uppfyller tillämpbara direktiv och har de föreskrivna skydd som krävs. Ytterligare information som går att utläsa från CE-märkningen är vilket årtal maskinen är byggd samt maskinens unika identifieringskod.

Genom riskanalys, åtgärder och dokumentation har vi på VMB AB kapacitet att utföra kompletta CE-märkningar åt dig som kund.

Call Now ButtonKontakta oss